حساب کاربری

اطلاعات حساب کاربری جهت ارسال کالای مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات حساب کاربری شامل سفارشات، اطلاعات کاربری مانند نام و نام خانوادگی، نام استان و شهر جهت ارسال کالا، آدرس ارسالا کالا، کد پستی، شماره تماس جهت هماهنگی ارسال کالا و آدرس ایمیل می باشد.

در این بخش امکان تغییر رمز عبور، تغییر آدرس مشتری، مشاهده لیست سفارشات و آخرین فعالیت های کاربر وجود دارد.

ورود